Čo je sociálne zodpovedné investovanie?
Viete, čo znamená spoločensky zodpovedné investovanie? Sociálne zodpovedné investovanie je pojem, ktorý sa používa na opis investovania do spoločností, ktoré podnikajú morálne a eticky. Naopak to znamená, aby sa zabránilo investovaniu do spoločností, ktoré podnikajú s výrobkami alebo službami, ktoré sa považujú za útočné, environmentálne nebezpečné alebo morálne nevhodné.

Sociálne zodpovedné investovanie do istej miery závisí od jeho vlastných hodnôt. Spoločnostiam zodpovedným za tabak sa v spoločensky zodpovedných portfóliách často nevyskytujú. Je to založené na zdravotných rizikách pre ľudí z cigariet a na obraze, že spoločnosti tlačia návykové cigarety na verejnosť.

Medzi ďalšie druhy výrobkov alebo služieb, ktoré sa považujú za eticky nevhodné na investovanie, patria ropné a ropné spoločnosti, chemickí výrobcovia a dodávatelia a ťažobné operácie. Väčšina z týchto typov spoločností sa vyhýba v dôsledku svojich environmentálne nepriaznivých výrobných postupov.

Sociálne prijateľné spoločnosti často zahŕňajú ekologické spoločnosti. Spoločnosti vyrábajúce solárnu alebo veternú energiu sa považujú za dobrý výber, pretože ich výrobky neznečisťujú životné prostredie. Do tejto kategórie by boli zahrnuté aj spoločnosti zaoberajúce sa spracovaním vody. Poskytujú výhody ľuďom v krajinách, ktoré nemajú čistú vodu.

Výber investovania do sociálne zodpovedných spoločností je založený na výbere osobnej hodnoty. V minulosti sa sociálne zodpovedné investovanie do portfólia nevrátilo rovnako ako spoločnosti, ktorým sa zabránilo. Bolo to najmä kvôli nedostatku dobre skonštruovaných a dostupných vzájomných fondov. Investor má teraz k dispozícii celý rad sociálne zodpovedných fondov, z ktorých si môže vybrať. Calvert Funds a Vanguard sú dve rodiny fondov, ktoré ponúkajú sociálne fondy. Niektoré sú aktívne spravované a iné sú indexové fondy.

Ďalšou možnosťou je investovať do jednotlivých akcií sociálne zodpovedných spoločností. Jednotlivé akcie umožňujú investorovi zvoliť si, ktoré spoločnosti spĺňajú jeho morálne a etické hodnoty. Potrebný je aj malý výskum. Mnoho veľkých spoločností má obrovské podiely na mnohých produktoch a službách, takže je dôležité vedieť, čo spoločnosť robí. Našťastie internet poskytuje veľké množstvo prieskumov o akýchkoľvek verejne obchodovaných spoločnostiach zvažovaných do portfólia.

Sociálne zodpovedné investovanie môže byť pre investora úžasným spôsobom, ako sledovať svoje hodnoty a investovať svoje peniaze. Tento druh portfólia môže priniesť taký silný zisk ako portfólio investované do spoločností, ktoré nie sú spoločensky prijateľné. Výber pre etické investovanie je však často dôležitejším cieľom pre investorov, ktorí si zvolia tento prístup. Týmto spôsobom je možné dosiahnuť finančné ciele investora a zároveň podporovať dobro ľudstva a planéty.

Môžem odporučiť svoju ebook, investovať 10 000 dolárov v roku 2013


Video Návody: PewDiePie je za to Zodpovedný! Tvrdia ľudia na Sociálnych Sieťach (Január 2022).