Možnosti importu Adobe Flash CS3 - 2
Vektorové textové vrstvy

Keď som do Photoshopu pridal text, automaticky sa stal vektorovým. Pre vektorový text máte tri možnosti.
 1. Upraviteľný text

  Táto možnosť vám umožní importovať text ďalej po importovaní obrázka. Všetky aspekty textu zostávajú editovateľné.

 2. Vektorové obrysy

  Táto voľba zachová iba obrys textu.

 3. Sploštený bitmapový obrázok

  Táto voľba vám nedovolí ďalej upravovať text.


Vrstva vektora tvaru s aplikovaným štýlom vrstvy

Vo vrstve Plot som pomocou nástroja Prispôsobenie tvaru vo Photoshope nakreslil vektorový tvar plotu a použil štýl vrstvy tieňového tieňa.
 1. Upraviteľné cesty a štýly vrstiev

  Túto možnosť budeme chcieť použiť, aby sa tvar aj štýl mohli editovať.

 2. Sploštený bitmapový obrázok

  Ak sme si istí, že nebudeme musieť ďalej upravovať tvar ani štýl, môžeme zvoliť túto možnosť.


Vrstva založená na bitmapách bez použitého štýlu vrstiev

Táto vrstva obsahuje pozadie scény, čo je jednoduchý obraz založený na bitmapách bez použitia akéhokoľvek štýlu vrstvy. Máme dve možnosti.
 1. Bitmapový obrázok s upraviteľnými štýlmi vrstiev

  Pretože nemáme aplikované žiadne štýly, použijeme druhú možnosť.

 2. Sploštený bitmapový obrázok

  Táto možnosť vyrovná obrázok a nebude ho možné upravovať.

Copyright 2018 Adobe Systems Incorporated. Všetky práva vyhradené. Snímky obrazovky produktov spoločnosti Adobe znova vytlačené so súhlasom spoločnosti Adobe Systems Incorporated. Adobe, Photoshop, Photoshop Album, Photoshop Elements, Illustrator, InDesign, GoLive, Acrobat, Cue, Premiere Pro, Premiere Elements, Bridge, After Effects, InCopy, Dreamweaver, Flash, ActionScript, Fireworks, Contribute, Captivate, Flash Catalyst a Flash Paper je / sú [a] registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA a / alebo iných krajinách.

späť


Video Návody: Fix Error Importing Audio Files in Adobe Flash CS5 / CS6 (Január 2022).