Ľahká herná tlačiareň Sudoku # 3475
Nižšie je bezplatná online hra s číslami v štýle sudoku s použitím mriežky čísel 9x9. Toto je EASY verzia hry - skúste sa naučiť, ako hra funguje! Túto hru vytvoril Lisa Shea.

Toto je verzia logickej časti hádanky, ktorá je vhodná pre tlač - NIE JE vám to riešenie k dispozícii. Je zaručené správne tlačiť na akejkoľvek tlačiarni. Na tlač bez reklám použite „verziu vhodnú pre tlačiareň“ - pomocou odkazu pod článkom. Ak chcete získať riešenie tejto hádanky, použite hlavnú verziu hádanky Sudoku # 3475.

1 3 7  4  8  2  5 9 6
 4  8  2  5  9  6  1  3  7 
5 9 6  1  3  7  4 8 2
3  7  4 8 2 5 9  6  1
 8  2  5  9  6  1  3  7  4 
9  6  1 3 7 4 8  2  5
7 4 8  2  5  9  6 1 3
 2  5  9  6  1  3  7  4  8 
6 1 3  7  4  8  2 5 9


Pravidlá a informácie Sodeku