Ľahká hra sudoku v štýle # 25972
Nižšie je bezplatná online hra s číslami v štýle sudoku s použitím mriežky čísel 9x9. Toto je EASY verzia hry - skúste sa naučiť, ako hra funguje! Túto hru vytvoril Lisa Shea.

Ak chcete vidieť riešenie, pozrite sa na túto stránku a VYSOKÉ SVETLENIE puzzle pomocou myši. Potom sa objaví riešenie. Toto je puzzle # 25972.

Väčšina tlačiarní by mala tlačiť správne pomocou „verzie vhodnej pre tlačiareň“ - pomocou odkazu pod článkom. Ak zistíte, že tlačiareň skončí tlačením „skrytých čísel“, použite alternatívnu verziu sudoku Puzzle # 25972. Alternatívna verzia vám nemôže ukázať odpoveď - ale je zaručené, že sa bude tlačiť správne :)

 3  5  8  2  6  4  1  9 
 8  2  6  4  1  9  7  3  5 
 4  1  9  7  3  5  8  2  6 
 3  5  8  2  6  4  1  9  7 
 2  6  4  1  9  7  3  5  8 
 1  9  7  3  5  8  2  6  4 
 5  8  2  6  4  1  9  7  3 
 6  4  1  9  7  3  5  8  2 
 9  7  3  5  8  2  6  4  1 


Pravidlá a informácie Sodeku